KONTAKT I CIJENE

DVOR VELIKI TABOR

Dvor Veliki Tabor

Košnički Hum 1
49216 Desinić
OIB: 11298572202
MB: 0207349
Žiro račun: 2390001 – 110001110
Tel. ++385 (0)49 374-970
Fax. ++385 (0)49 374-979
Suvenirnica: ++385 (0)49 374-973
e-mail: [email protected]:
Tel. ++385 (0)49 587-881
e-mail: [email protected]

Cijene ulaza
Djeca, studenti, umirovljenici                                    10 kn
(grupe preko 30 osoba ostvaruju pravo na popust od 20%i cijenu od 8 kn)
Odrasli                                                                      20 kn
(grupe preko 30 osoba ostvaruju pravo na popust od 20% i cijenu od 16 kn)
Za članove HMD-a, ICOM-a, HGD-a i drugih strukovnih udruga, ulaz je besplatan.

Tematska stručna vodstva, posebna događanja, radionice i predstave dodatno se naplaćuju i potrebno ih je unaprijed  naručiti.

Stručno vodstvo na hrvatskom                                 50,00 kn / po grupi
Stručno vodstvo na stranom jeziku (engleski)          100,00 kn
Kostimirano stručno vodstvo                                    100,00 kn
Kostimirano stručno vodstvo na stranom jeziku       150,00 kn
Tematsko  stručno vodstvo                                       200,00 kn
Tematsko stručno vodstvo na engleskom                 250,00 kn
Radionice i predstave                                                30,00 kn / po osobi (za min. 30 osoba)